Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

Η ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ θεωρεί απαράμιλλη υποχρέωσή της να λαμβάνει με υπευθυνότητα αποφάσεις οι οποίες συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας μας. Έτσι λοιπόν οι δράσεις Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει απέναντι στο περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι ακόλουθες:

  • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ως προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
  • Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
  • Αντιτίθεται σε κάθε μορφή διαφθοράς.
  • Προασπίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
  • Δρα κατά των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση, δίνοντας προτεραιότητα σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας.