Λογιστικές υπηρεσίες

308

Η εταιρεία μας, παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς. Εργαζόμαστε με γνώμονα τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη μας, αντιμετωπίζοντας τον ίδιο και την επιχείρησή του με πνεύμα δημιουργικό και αναπτυξιακό και όχι απλά διεκπεραιωτικό. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διαχειριστούμε τα οικονομικά σας, αλλά να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα.

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Μελέτη και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών
  • Κοστολόγηση
  • Outsourcing
  • Ανάλυση και εφαρμογή λογιστικού σχεδίου και αναλυτικής λογιστικής
  • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ΙΚΑ και επιθεώρησης εργασίας, καταστάσεων ΟΑΕΔ για προσλήψεις, αποχωρήσεις και απολύσεις προσωπικού