Χρηματοδοτικά προγ/τα

xrimatodotika programmata banner

Ξεκινήστε τη δική σας νέα επιχείρηση ή ενισχύστε την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή σας με τα επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά. Τέτοια προγράμματα είναι το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, το Πράσινο Ταμείο και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία από την έρευνα και μελέτη για την ένταξή σας σε κάποιο πρόγραμμα μέχρι την υλοποίησή του.

Η εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ» με τους πιστοποιημένους συνεργάτες της αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ένταξης σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Πρώτον: Ελέγχουμε αν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης σας σε κάποιον τρέχον εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αν αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις σας. Σε αυτό το πρώτο βήμα εξετάζουμε και τη δυνατότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης διότι μερικά προγράμματα δεν επιδοτούν το 100%  του έργου.

Δεύτερον: Σύνταξη και Υποβολή του φακέλου επενδυτικής πρότασης. Σε αυτό το στάδιο συντάσσουμε αρχικά την οικονομοτεχνική μελέτη, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά στοιχεία και υποβάλουμε τον φάκελο για λογαριασμό του πελάτη – επενδυτή στον αρμόδιο φορέα.

Τρίτον: Υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης και παρακολούθηση του έργου. Μέλημά μας είναι μετά την υποβολή του φακέλου να ακολουθήσουμε βήμα βήμα τη διαδικασία υλοποίησης του έργου για να μπορέσει ο πελάτης μας πρώτον βγει κερδισμένος όχι μόνο από τη δημιουργία ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας  επιχείρησής του, αλλά και από την μετέπειτα πορεία της επένδυσης. Να υπάρξει δηλαδή μέλλον και προοπτική σε αυτό που θα του παραδώσουμε.